tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponukaPhDr. Ladislav Maczkó
mediátor a socioterapeut


evidenčné číslo mediátora: 65
Zoznam mediátorov

registračné číslo socioterapeuta: 00007 FO
Zoznam socioterapeutov

www.mediator-novezamky.sk

IČO: 44486421
DIČ: 1028817449

B
ankové spojenie:
VÚB banka, a.s., č.ú. 2524279451/0200

Kontakt

Seminár Trnava

Aktuality

Odborná príprava mediátora - akreditovaný kurz "Mediátor"

Mediácia ako riešenie sporov mimosúdnou cestou je inteligentná cesta ako vyriešiť svoje problémy a spory.
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem vykonávať činnosť mediátora.
Úspešný absolvent kurzu získa osvedčenie na výkon činnosti mediátora.
Bližšie informácie tu.

 
Brožúra

Ponúkané služby:

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov.
Poradenstvo v oblasti trestnej mediácie.
Sociálno-právne poradenstvo.
Sociálne poradenstvo v oblasti závislostí.

Spisovanie dohôd, návrhov a iných podaní

Sociálny výcvik s trestanými osobami
(§51, ods. 4, písm. g, Zákona 300/2005 Z.z.).
Terapeutické programy zamerané na resocializáciu a zvládanie ťažkých životných situácií.

Prednášky v oblastiach mediácie, alternatívnych riešení  sporov, komunikácie, krízového manažmentu a zvládania ťažkých životných situácií.

Počítačové a kancelárske služby

Seminár: Uplatnenie mediácie v podmienkach miest a obcí.
Vyjednávanie a riešenie konfliktov.
Efektívna komunikácia
.


Informácie o mieste a čase konania Vám podá:

Mgr. Lenka Danová
Mobil: 0902 214 869
e-mail: info@fcm.sk


Odborný seminár je určený pre všetkých , ktorí majú záujem o oboznámenie sa s novými metódami a postupmi riešenia sporov, ktoré sú súčasťou našej každodennej práce, ako aj samotnej reality života.  Spoznáte metódy a techniky riešenia konfliktných situácií a dozviete sa o aktuálnom stave a možnostiach uplatnenia mediácie v celospoločenskom kontexte.

 
Pozvánka
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky