tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kurz - Mediátor

Kurzy, školenia

Odborná príprava mediátora - akreditovaný kurz "Mediátor"

Odbornú prípravu mediátora zabezpečuje
mediačná vzdelávacia inštitúcia vedená MS SR
FCM (Forum for Communication in Mediation)
na základe
potvrdenia MŠVVaŠ SR o akreditácii č. 3277/2012/39/1.

Úspešný absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
Kurz je rozdelený do troch modulov, ktoré prebiehajú formou prednášok a praktických cvičení.


Modul:  Interpersonálna komunikácia a psychologické aspekty riešenia konfliktov

  • Osobnostné predpoklady a emocionálna inteligencia mediátora

  • Porozumenie konfliktom v rôznych kontextoch

  • Sociálna komunikácia interaktívna nevyhnutnosť mediátora


Modul: Právne minimum mediátora

  • Základy právneho poriadku v kontexte európskej legislatívy

  • Základy právneho poriadku SR

  • Právne minimum mediátora z rôznych oblastí mediácie - právny rámec


Modul: Mediácia a mediačný proces

  • Proces mediácie a jej špecifické oblasti pôsobenia

  • Obligatórne požiadavky na prax mediátora, dokumentácia mediácie a jej náležitosti


Lektorský tím:
PhDr. Ladislav Maczkó
- garant, lektor
PhDr. Miroslava Kristínova Wieckowska
- lektor
JUDr. František Kutlík
- lektor
Mgr. Lenka Danová
- lektor, koordinátor

Kurz Mediácie realizujeme v týchto mestách:
Trnava, Nitra, Nové Zámky, Stupava, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Trenčín

Termíny modulov kurzu Mediátor:
Prijímame prihlášky na september 2012 - Trnava, Bratislava, Nové Zámky, Stupava
Cena kurzu (100 hod.):
450,- Eur.
Zľava na osobu 30
,- Eur pri spoločnom prihlásení 2 osôb.
Š
tudenti - ukončený min. I. stupeň VŠ štúdia (Bc.): 10% zľava.
Akcia pre študentov (ukončený min. I. stupeň VŠ štúdia – (Bc.)):
Cena kurzu v mesiaci september 2012 - 300 eur.

Informácie o mieste a čase konania Vám podá:

Mgr. Lenka Danová
Mobil: 0902 214 869
e-mail: info@fcm.sk


Informácie a prihlasovací formulár:  tu alebo tu.

Brožúra
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky