tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Občiansko-právna mediácia

Mediácia > Civilná mediácia
 
 
 
 
 
 

Nezastupiteľné miesto má mediácia i v občianskoprávnej oblasti. Mediáciou možno urovnávať množstvo sporov vznikajúcich medzi nájomníkmi a majiteľmi domov, nájomníkmi navzájom, nájomníkmi a ostatnými štátnymi i neštátnymi organizáciami.

Mediáciou je možno riešiť radu sporov, ktorými sa zaoberajú priestupkové komisie pri obecných a mestských úradoch, predovšetkým tzv. susedské spory, ktoré sa mnohokrát tiahnu množstvo rokov a ktorých príčinou bývajú napr. len vzájomné nedorozumenia, niekde na počiatku sporu.

Mediácia umožní stranám, aby sa v kľude zišli a o týchto problémoch sa nerušene porozprávali.

Mediácia v občianskoprávnych sporoch sa týka najmä:

  • susedských sporov,

  • majetkových sporov,

  • dedičstva,

  • sporov zo zmlúv,

  • komunitných sporov, ...


Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky