tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Prečo práve mediácia?

Mediácia
 
 
 
 
 
 

Je rýchla

Konflikty prostredníctvom mediácie možno riešiť takmer okamžite, bez čakania na stanovenie termínu, bez objektívne zavinených prieťahov, dodržiavania procesných povinností a pevného rokovacieho poriadku.
Podľa štatistík sa na dvoch až troch stretnutiach dosahuje výsledok, teda podpis mediačnej dohody. Ak sa to nepodarí v tejto fáze stretnutí, predpoklad úspešného záveru sa znižuje, hoci aj tu výnimka potvrdzuje pravidlo.

Je ústretová

Pri mediačnom konaní majú účastníci jedinečnú možnosť nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom môžu opustiť konfrontačnú pozíciu a zamerať sa na hľadanie obojstranne výhodného riešenia. Takto si môžu zachovať otvorenú možnosť spolupráce do budúcnosti.
Až pred mediátorom totiž človek často zaregistruje, že je schopný opustiť konfrontačný a súperivý postoj a začať spolupracovať, čo je výsledkom, ale zároveň aj predpokladom mediácie.

Je dôverná

Informácie získané v priebehu mediácie zostávajú dôverné a nemožno ich zverejniť - ak sa účastníci nedohodnú inak.

Je vzťahom rovnoprávnych účastníkov

Mediačné konanie slúži na posilnenie osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu s vyvrcholením v mediačnej dohode.

Je dobrovoľná

Jedna z kľúčových podmienok mediácie, ktorá sprevádza celý proces od začatia až do podpísania mediačnej dohody. Obe strany tým zároveň preberajú spoluzodpovednosť za výsledok konania.
Dobrovoľnosť odlišuje mediáciu od iných foriem riešenia konfliktu, predpokladajúcich istú formu nátlaku pri účasti na jeho riešení. Ak jedna strana neprejaví záujem o mediáciu, a to v ktorejkoľvek fáze, je jej začatie, pokračovanie, alebo ukončenie navždy vylúčené.

Je orientovaná do budúcnosti

M
inulosť v mediačnom konaní slúži len na zorientovanie sa mediátora v tom, čo nefungovalo, resp. čo spôsobilo konflikt. Umením mediátora je opustiť problémové schémy z minulosti a zamerať sa len na budúce riešenia.

Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky