tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rodinná mediácia

Mediácia > Civilná mediácia
 
 
 
 
 
 

Najčastejšie sa mediácia využíva pri riešení konfliktov v rodinných vzťahoch, kde môžeme rozlišovať mediáciu rodinnú a rozvodovú.

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov vzniknutých vo vzájomnom súžití v bežnom živote rodine. Naproti tomu rozvodová mediácia je metódou riešenia konfliktov v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov.

Mediácia v tejto oblasti prispieva nielen k vyriešeniu samotného problému, ale i k tak dôležitému zlepšeniu vzájomnej komunikácie strán a k ich ďalšej spolupráci. Umožní manželom, aby si vyjasnili problémové okruhy a mali vlastný podiel na vyriešení problému a na výsledku, ktorý považujú za správny. Spoločná zodpovednosť za rozhodnutie umožní predchádzaniu možnému vystupňovaniu ďalších konfliktov medzi partnermi.

Využitie rodinnej mediácie má pozitíva jednak pre samotných účastníkov sporu a zároveň rešpektuje záujem detí, aby prípadný zdĺhavý súdny spor nemal negatívny vplyv na ich priaznivý vývoj.

Rodinná mediácia sa
týka najmä:

 • rodinných a partnerských sporov,

 • rozvodov,

 • starostlivosti o deti,

 • styku s deťmi po rozvode,

 • vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ...


Mediácia v rodinnej oblasti je vhodná predovšetkým:

 • pre obnovenie komunikácie medzi vzájomne odcudzenými manželmi

 • pre dosiahnutie dohody o výchovy neplnoletých detí

 • pre dosiahnutie dohody o styku rodičov s neplnoletým dieťaťom

 • pre dosiahnutie dohody o výške výživného na neplnoleté deti

 • pre dosiahnutie dohody o rozdelení spoločného majetku manželov

 • pre riešenie sporov v rodine (pri rozvode a po ňom, pri dedičskom konaní)

 • pre hladenie platformy pre obnovenie vzájomnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi alebo učiteľmi a deťmi (generačné problémy v rodinách a v školách)

Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky