tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Sociálny výcvik

Socioterapia
 
 
 
 
 
 

"Je to cesta, ktorá je vo vás..."
Carl RogersSociálny výcvik - pre páchateľov trestných činov ktorým bola uložená povinnosť podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu podľa podľa § 51 ods. 4 pism. g, Trestného zákona 300/2005 Z.z..

Sociálna terapia pomáha klientovi:

  • v lepšej orientácii vo vlastnej životnej situácii,

  • ujasniť si vzťahové problémy a krízu ktorú prežíva a hľadať uspokojivé riešenia,

  • pochopiť viac sám seba,

  • nachádzať cesty k tomu, čo chce zmeniť, čoho chce dosiahnuť,

  • získať väčší vhľad do osobných problémov, úzkostných či depresívnych stavov,

  • zvýšiť sebadôveru, sebaistotu a prehĺbiť sebapoznanie,

  • vyjasniť si osobné i profesné ciele, priania, túhy,

  • eliminovať stgmatizáciu a labeling (nálepkovanie).  


Sedenia prebiehajú formou rozhovoru individuálnych a skupinových sedení v časovom horizonte asi 55-60 minút.

 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky